TAISYKLĖS

Šios elektroninės parduotuvės My Vanity Shop (MB “Vanitas alba”) paslaugų taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB “Vanitas alba” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs arbe perkantis be registracijos elektroninėje parduotuvėje.

Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 

  • veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra  apribotas teismo tvarka; 
  • nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 
  • juridinis asmuo.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą be registracijos Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. 

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

I. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Pirkėjas apsilankęs Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. 

Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. 

Toliau Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje būdų (plačiau – III Taisyklių skyriuje). Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas. 

Paskutiniame lange sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Pirkėjui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo informuojant apie tai Pardavėją  tel. +370 686 88688 | +370 612 63066 arba el.paštu info@myvanityshop.com.

Pristatymo informacijos keitimas gali daryti įtaką prekės pristatymo laikui ir datai. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Pardavėjo paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis.

Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su Pardavėjo paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Pardavėjui. 

Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo  yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už  prekes.

Pirkėjui užsakymą, Pardavėjo sistema automatiškai sugeneruoja ir atsiunčia Piirkėjui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Pirkėjo pateikti duomenys.

Kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie apmokėjimą, laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra pradedama vykdyti. 

Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.  

Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis sąlygomis.

Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba. 

 II. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje. 

Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

Kainos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjuii perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Pardavėjui, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjjas  per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka. 

Pardavėjo  įsipareigojimai prekių atžvilgiu: Pardavėjas  įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

Pardavėjas  įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Pardavėjui.

Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus. 

Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. 

III. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Apmokėti už pasirinktas prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra saugu ir paprasta. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

·         Tiesiogiai - per PaySera mokėjimo sistemą;

·         bankiniu pavedimu per pasirinktą banką;

·         per PayPal sistemą;

·         naudojant kreditinę kortelę.

Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes.

IV. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

Grąžinami arba keičiami nekokybiški, neatitinkantys pirkimo metu buvusių standartų papuošalai (gautas ne tas papuošalas, neatitinka akučių skaičius ir pan.). Kiti tauriųjų metalų papuošalai, remiantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu (įsakymas Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo"), yra negrąžinami.

Norėdami grąžinti prekes, parašykite mums el. laišką adresu info@myvanityshop.com arba praneškite tel. +370 686 88688, +370 612 63066 ir informuokite apie ketinimą grąžinti ar pakeisti prekę kitomis prekėmis. Suderinsime keitimo į kitą dydį/modelį arba grąžinimo sąlygas.

Nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu (įsakymas Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo").

Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pirktą prekę grąžinti galite per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo.

- Prekes galite nemokamai grąžinti arba pakeisti atvykę į My Vanity Shop studiją Vilniuje (A. Juozapavičiaus g. 9A,) arba atsiųsti per kurjerį.

- Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nesugadinta, nuo prekės nenuimtos etiketės, prekės komplektacija pilna.

- Prie siunčiamos prekės pridėkite sąskaitą arba jos kopiją ir savo banko sąskaitos numerį (20 skaitmenų), kartu su vardu ir pavarde, pinigams grąžinti.

- Gavę grąžinamą prekę ir ją įvertinę, mes įsipareigojame per 5 d.d. pervesti pinigus į Jūsų nurodytą sąskaitą už įsigytą prekę, tačiau pristatymo ir kurjerio paslaugų nekompensuojame.

- Gavę sugadintą pakuotę ar prekę, kuri neatitiks grąžinimo taisyklių reikalavimų, ją grąžinsime siuntėjui.

Už prekes, įsigytas per www.myvanityshop.com el.parduotuvę, pinigai Jums bus grąžinti banko pavedimu į Jūsų nurodytą sąskaitą per 5 d.d. nuo grąžintinos prekės gavimo dienos.

Klientas grąžindamas prekes Pardavėjui, visai atvejais privalo pateikti Pardavėjui prekių įsigijimo dokumentus.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo patvirtinimo gavimo.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo būdą ir vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

Prekės, užsakytos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos – DPD arba per OMNIVA paštomatą bei DPD Pickup Pirkėjo pasirinką tinką. Taip pat yra galimybė pasirinkti prekių atsiėmimą Pardavėjo studijoje.

Prekių pristatymas per DPD kurjerių tarnybą:

-       3,00 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma yra iki 49,99 Eur.

-       NEMOKAMAS pristatymas užsakymams nuo 50,00 Eur.

-       Patvirtinus ir apmokėjus užsakymą (darbo dienomis) prekes pristatysime laikotarpyje iki 3 d.d.

Prekių pristatymas per DPD Pickup terminalus ir OMNIVA paštomatus:

-       2,50 Eur – pristatymo kaina, kai užsakymo suma yra iki 49,99 Eur.

-       NEMOKAMAS pristatymas užsakymams nuo 50,00 Eur.

-       Patvirtinus ir apmokėjus užsakymą (darbo dienomis) prekes pristatysime laikotarpyje iki 3 d.d.

Prekių atsiėmimas vietoje:

Iš anksto sutartu laiku galite atvykti į My Vanity Shop studiją Vilniuje ir NEMOKAMAI atsiimti savo prekes. My Vanity Shop studiją rasite A. Juozapavičiaus g. 9 A, Vilnius. Kreipkitės į info@myvanityshop.com arba mob. tel. +370 686 88688, +370 612 63066.

Kai patvirtinsite užsakymą Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, gausite patvirtinimą apie Jūsų pateiktą užsakymą nurodytu el.paštu. Kai užsakymas bus paruoštas atsiėmimui, gausite pranešimą apie paruoštą atsiimti siuntą ir prekes galėsite atsiimti My Vanity Shop studijoje jau tą pačią darbo dieną.

Patvirtinus užsakymą ne darbo valandomis ar savaitgalį – prekes galėsite atsiimti My Vanity Shop studijoje kitą darbo dieną.

Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai  Pardavėją.

VI. KITOS NUOSTATOS

Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@myvanityshop.com

Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

Pirkėjas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Pirkėjui.

Tokią savo galimybę Pirkėjas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).